[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Instrumente și resurse în cercetare

 

Anelis Plus: www.anelisplus.ro

1. Instrumente disponibile cercetătorilor sub licență instituțională

QuestionPro
QuestionPro este o platformă de realizare a cercetărilor care au la bază aplicarea chestionarelor online. Platforma permite crearea unui set personalizat de întrebări și distribuirea acestora prin intermediul mai multor mijloace, integrând totodată resursele necesare analizei statistice a datelor. Studenții, cadrele didactice, cercetătorii și alte categorii de persoane afiliate Universității din București pot avea acces la funcționalitățile complete ale platformei pe baza unui cont instituțional ce poate fi solicitat printr-un e-mail transmis la adresa surveys[at]unibuc.ro.

Website: https://www.questionpro.com/

2. Instrumente disponibile cercetătorilor în mod gratuit

Mendeley
Mendeley reprezintă o resursă de gestionare a referințelor bibliografice, facilitând identificarea publicațiilor care se află în conformitate cu interesele proprii de cercetare. Prin funcționalitățile puse la dispoziție, Mendeley constituie o soluție care sprijină procesul de documentare și oferă posibilitatea unei sistematizări a informației prin adnotări și comentarii pe marginea documentelor consultate. Totodată, Mendely permite gestionarea colaborativă a surselor bibliografice și a datelor rezultate în urma activității de cercetare.

Website: https://www.mendeley.com/

SciRev
SciRev reprezintă o platformă online prin intermediul căreia cercetătorii își împărtășesc experiențele de publicare în diferite reviste de specialitate. Utilizatorii pot avea acces la detalii și statistici privind procesul de peer-review anterior înaintării unui articol spre publicare. Informațiile disponibile pe platforma SciRev sunt validate de membrii comunității academice și contribuie la identificarea revistelor de specialitate cele mai adecvate în raport cu interesele personale. Astfel, SciRev funcționează ca un ghid care îi ajută pe cercetători să se orienteze eficient în diseminarea rezultatelor cercetării.

Website: https://scirev.org

Trello
Trello reprezintă un instrument de management al timpului ce permite gestionarea eficientă a sarcinilor în diferite proiecte profesionale sau personale. Platforma oferă atât posibilitatea administrării individuale a diferitelor activități, cât și colaborarea cu alte persoane în organizarea unor acțiuni comune. Trello este conceput pentru a facilita respectarea termenelor limită cu scopul de a eficientiza planificarea etapizată a unor evenimente și de a gestiona simultan diverse activități.

Website: https://trello.com

TableauPublic
TableauPublic reprezintă un instrument de prelucrare și vizualizare a datelor rezultate în cadrul unei cercetări. Organizat sub forma unei platforme online multimedia, TabeleauPublic oferă posibilitatea creării unor grafice și hărți interactive, facilitând prezentarea rezultatelor într-o formă atractivă din punct de vedere vizual. Prin accesibilizarea modului de prezentare a rezultatelor cercetării, platforma contribuie la creșterea impactului public al activității științifice.

Website: https://public.tableau.com

Quartzy
Quartzy reprezintă o platformă de gestionare a achizițiilor în cadrul unui centru de cercetare. Platforma mediază practicile administrative de la lansarea și aprobarea cererii de achiziție până la inventarierea produselor sau serviciilor. Astfel, Quartzy reduce efortul administrativ într-o echipă de cercetare și crește eficiența procesului de organizare prin facilitarea comunicării între cercetători și personalul administrativ. Totodată, platforma oferă posibilitatea unei evidențe structurate și în timp real a resurselor disponibile și permite identificarea rapidă a necesităților în conformitate cu particularitățile fiecărui grant.

Website: https://www.quartzy.com

WiseMapping
WiseMapping reprezintă un instrument de structurare a informației sub forma unor hărți conceptuale menite să creeze legături între diferite noțiuni. WiseMapping facilitează procesul de argumentare, încurajând gândirea analitică și reflexivă în activitatea de cercetare. Astfel, este susținut procesul de producere a cunoașterii cumulative prin sistematizarea ideilor într-o formă atractivă din punct de vedere vizual.

Website: http://www.wisemapping.com/

Zotero
Zotero reprezintă un instrument de gestionare a referințelor bibliografice și de identificare a informațiilor de specialitate în mediul online. Programul este optimizat pentru a permite lucrul cu biblioteci de documente ce pot fi ușor transferate între diferite medii și formate electronice. Totodată, programul permite crearea unor grupuri de lucru ce se constituie într-un mediu colaborativ de utilizare a publicațiilor în activitatea de cercetare. În plus, Zotero se dovedește a fi eficient în crearea unor fișe de lectură, precum și în stabilirea unor conexiuni între diferite surse bibliografice.

Website: https://www.zotero.org/

ResearchGate
ResearchGate reprezintă o platformă online prin intermediul căreia cercetătorii care au interese comune pot interacționa și își pot împărtăși experiența în studierea unui subiect. Organizată sub forma unei rețele de socializare, platforma ResearchGate oferă cercetătorilor diferite beneficii printre care se numără atât facilitarea accesului la o comunitate de specialiști în domeniu, cât și vizibilitate în sfera academică. Totodată, ResearchGate pune la dispoziția cercetătorilor o serie de metrici prin intermediul cărora pot obține informații despre modul de receptare a propriilor publicații în comunitatea științifică.

Website: https://www.researchgate.net/

Scopus
Scopus reprezintă o bază de date cu lucrări științifice, care integrează totodată un sistem de evaluare și validare a diferitelor tipuri de publicații științifice pe baza unor criterii transparente și obiective. Metricile utilizate pentru evaluarea calității publicațiilor permit identificarea impactului unui conținut de specialitate asupra comunității științifice. Cercetătorii pot utiliza platforma Scopus pentru a identifica tipuri de conținut relevante în raport cu propriile interese de cercetare, dar și pentru a monitoriza poziția deținută de propriile publicații în circuitul producției științifice.

Website: https://www.scopus.com/

Orcid
ORCID este o soluție online care permite cercetătorilor să își genereze un identificator digital unic pe care să îl poată folosi pentru a-și gestiona identitatea în viața academică. Acesta rezolvă inconsistența sau variabilitatea în utilizarea stilurilor redactare a numelui aceluiași autor în cadrul mai multor medii online. Identificatorul digital funcționează ca o cheie de recunoaștere a identității unui cercetător în diferite contexte printre care se numără: trimiterea spre publicare a unui articol științific, participarea la competiții de granturi, raportarea activității științifice. ORCID permite unificarea și accesarea distribuită a publicațiilor afiliate unui cercetător la nivelul mai multor platforme de publicare.

Website: https://orcid.org/

Contact

Direcția Managementul Programelor de Cercetare
Director
Dragoș DENA
Tel: +4021-307.73.88
E-mail: dragos.dena@cdi.unibuc.ro

Programul de audienţe
Luni-joi: 11:00 – 12:00
14:00 – 15:00

Programul cu publicul:
Luni-joi: 10:00 – 13:00
14:00 – 16:00

Adresă:
Căminul Mihail Kogălniceanu, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, etajul 1, București

Cercetare

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.