[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație al Universității din București asigură conducerea operativă a structurilor Universității, fiind compus din rector, care este președintele acestui consiliu, prorectori, decani, directorul general administrativ şi reprezentantul studenților desemnat de studenții membri în Senat.

Pe lângă aceștia, la ședințele Consiliului de Administrație mai participă, în calitate de invitați, preşedintele Senatului, directorul Direcției Secretariat General şi reprezentanții sindicatelor reprezentative, conform art. 81, alin. 2 din Carta UB.

Consiliul de Administrație funcționează în baza unui regulament propriu, stabilit potrivit Cartei Universitare şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui.

Consiliul de Administrație stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional și aprobă execuția bugetară şi bilanțul anual.

Alte atribuții ale CA:

  • avizează propunerile de programe noi de studii şi propune Senatului încetarea programelor de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care nu îndeplinesc standardele de calitate şi eficiență financiară;
  • propune Senatului strategiile pe termen lung şi mediu şi politici ale Universității, pe domeniile de interes ale acesteia;
  • alocă facultăților şi departamentelor partea ce revine acestora din finanțarea de bază;
  • decide asupra modului de utilizare al veniturilor proprii ale Universității;
  • verifică încadrarea facultăților în bugetul aprobat şi ia măsurile ce se impun în această privință;
  • avizează acordurile de consorțiu şi parteneriat cu alte instituții de învățământ superior din țară şi din străinătate, precum şi acțiunile de cooperare internațională;
  • avizează participarea universității la organizațiile europene şi internaționale.

Contact

Șef Cabinet
Alma Constantinescu
Tel:+4021-307.73.02
E-mail: alma@cancelarie.unibuc.ro

Adresă:
Bdul. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, parter, sector 5, 050107, Bucureşti, România

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.