[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Senatul Universității din București

Senatul reprezintă cel mai înalt for de reprezentare al comunităţii universitare în mediul academic naţional şi internaţional, fiind, totodată, forul de decizie şi deliberare de la nivelul universităţii.

Senatul funcționează pe baza principiilor libertăţii academice, a autonomiei universitare și a transparenței. Senatul are în componența sa un număr de 119 membri, dintre care 89 cadre didactice și 30 studenți.

Membrii Consiliului de Administrație, precum şi directorul Direcției Generale Secretariat a Universității, au statutul de invitați permanenți la şedințele Senatului.

Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară, aprobând planul strategic de dezvoltare instituțională şi planurile operaționale, la propunerea rectorului.

Alte atribuții ale Senatului:

  • elaborează şi adoptă Carta Universitară;
  • aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea şi funcționarea Universității;
  • aprobă proiectul de buget şi execuția bugetară;
  • aprobă Codul de asigurare a calității şi Codul de etică şi deontologie academică;
  • aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcționarea Universității;
  • aprobă înființarea, divizarea, concentrarea şi desființarea unităților din componența Universității, pe baza propunerilor facultăților avizate de Consiliul de Administrație;
  • aprobă organizarea şi desființarea programelor de studii, inclusiv cu dublă specializare şi dublă diplomă;
  • aprobă cifrele de şcolarizare pe baza propunerilor facultăților, avizate de Consiliul de Administrație;
  • aprobă Statutul şcolilor doctorale şi al unităților de cercetare şi microproducție din Universitate;
  • aprobă regulamentele şi rapoartele anuale ale tuturor organismelor, comisiilor şi entităților funcționale.

Organizare

Contact

Șef Cabinet
Paula Tăbleț
Tel: +4021-305.97.13
E-mail: paula.tablet@senat.unibuc.ro

Adresă:
Bdul. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, parter superior, sector 5, 050107, Bucureşti, România

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.