[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Sindicatele Universității din București

Sindicatul Alma Mater

Sindicatul Personalului Didactic al Universității din București ALMA MATER a fost înființat în 2009, în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale membrilor săi (profesionale și economico-sociale, în principal), ce decurg din legislaţia muncii, statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din instrumentele internaţionale la care România este parte.

Președintele și membrii Biroului Executiv duc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale.

Aderarea la Sindicatul Personalului Didactic al Universității din București ALMA MATER este posibilă pentru persoanele care au orice formă de contract de muncă încheiat cu Universitatea din București.

Sindicatul Universitas

Sindicatul UNIVERSITAS al Universităţii din Bucureşti este o organizaţie cu caracter sindical, constituită dmocratic, prin liber consimţământ, nepartinică, independentă, cu activitate civică şi sindicală.

Sindicatul UNIVERSITAS al Universităţii din Bucureşti a fost constituit pentru a realiza unitatea de acţiune, promovare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor săi, în vederea îndeplinirii aspiraţiilor propriilor membri.

Este o organizaţie independentă, strict profesională, care reuneşte prin libera adeziune exprimată în scris, toate categoriile de cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu contract de muncă, indiferent de pregătirea profesională, gradul didactic, naţionalitate, convingeri politici, religie, sex şi vârstă.

Sindicatul Universitas îşi propune să acţioneze pentru realizarea următoarelor obiective principale :

  • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la: muncă, la protecţie socială şi securitatea muncii, la odihnă şi asigurări sociale, ajutor garantat în caz de şomaj, la pensie, precum şi la alte drepturi garantate de legislaţia în vigoare;
  • asigurarea unui loc de muncă pentru fiecare membru al său, corespunzător cu nivelul de calificare şi competenţă profesională;
  • asigurarea condiţiilor adecvate de perfecţionare profesională sau calificare superioară, pentru toţi membrii săi;
  • promovarea liberei iniţiative, a libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a sindicatelor şi grupurilor de iniţiativă sindicală afiliate.

Contact

Președinte
Prof. univ. dr. Cătălina Ioana BONCIU

Vicepreședinte
Ing.dr. Dumitru STAICU

Secretară
Conf. univ. dr. Adela COMAN

E-mail: almamaterspdub@gmail.com

Website în construcție

Contact

Președinte
Mircea MINCU

Primvicepreședinte
Giorgiana Mariana CALMAN

Secretară
Grigore Lucia Beatrice

Tel: +40762.462.661,
+40723.771.022
E-mail: sindicatuluniversitas@gmail.com

Website: https://sindicatuluniversitas.wordpress.com/

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.