[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Edituri

Editura Universității din București (EUB)

Editura Universităţii din Bucureşti (EUB) este un departament al Universităţii din Bucureşti, înfiinţat în anul 1993 prin ordin ministerial. Organizarea în structură editorială s-a realizat, la momentul respectiv, pe bazele Tipografiei Universităţii Bucureşti (care data din 1972), fost centru de multiplicare (din 1969).

Actualmente, la Editura Universităţii din Bucureşti apar anual peste 250 de titluri noi, la care se adaugă ediţii revizuite şi adăugite, precum şi continuări de tiraj.

Profilul EUB: carte ştiinţifică – tratate, monografii, dicţionare domeniale, cursuri universitare, culegeri de probleme, caiete de seminar şi laborator, volume omagiale, periodice ştiinţifice naţionale şi internaţionale (printre care şi Analele Universităţii Bucureşti, acte ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicaţii în limbi străine, cărţi cu autori străini, acoperind oferta educaţional-formativ-profesională a Universităţii din Bucureşti. Corespunzător ramurilor cultural-ştiinţifice ale tuturor facultăţilor Universităţii din Bucureşti, lucrările se încadrează în patru macro-domenii, – ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte, litere române şi străine, ştiinţe socio-umane –, Editura Universităţii din Bucureşti deţinând totodată, ca recunoaştere a înaltei ţinute ştiinţifice a publicaţiilor, acreditarea CNCS – B pentru domeniile filologie, filosofie, istorie şi studii culturale, teologie. Publicaţiile EUB sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor.
Cititorii EUB: studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, specialişti, cercetători, public larg.
Colecţiile EUB: în sensul unei mai bune vizibilităţi şi coerenţe a ofertei editoriale (şi ca ilustrare a rezultatelor cercetării efectuate în Universitatea din Bucureşti), volumele sunt organizate în colecţii.
Procesul de peer-review (evaluarea lucrărilor înaintea publicării): obiectivitatea este asigurată de secretizarea numelui autorului în manuscrisul electronic şi de evaluarea de către 2 referenţi din afara Universităţii din Bucureşti; condiţia de publicare este ca toate referatele (de obicei în număr de 3) să fie favorabile, fapt ce garantează calitatea ştiinţifică a fiecărei apariţii editoriale; dintre referenţi fac parte personalităţi de seamă din mediul academic naţional şi internaţional.
Caravana EUB: ca structură internă mobilă de difuzare a cărţii, contribuie la vizibilitatea EUB participând la evenimente cultural-ştiinţifice din toate instituţiile de învăţământ superior din Universitatea din Bucureşti şi din afara ei, la târguri de carte din România şi din străinătate (participarea la târgurile din străinătate se face prin intermediul Ministerului Culturii şi al Institutului Cultural Român); de asemenea, în cadrul Caravanei EUB se organizează lansări ale publicaţiilor EUB.
Afiliere academică: fiind departament al Universităţii din Bucureşti, EUB participă la principalele târguri de carte naţionale în cadrul Consorţiului Universitaria.
Raporturi instituţionale: EUB este membru deplin al Asociaţiei Editorilor din România (din 2002). EUB îşi îndeplineşte obligaţia de depozit legal, trimiţând exemplare de carte către Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (către aceasta din urmă, obligaţia este valabilă pentru exemplarele în limba română).
Tipografia EUB: are o nouă şi performantă linie tehnologică; onorează comenzi de tipărire interne şi externe.

EUB are atât librărie online, cât și centru de vânzare propriu și contracte de difuzare externalizată.

Contact

Editura Universității din București
Director: Alexandru Calmacu

Tel/Fax: +4021-410.23.84
E-mail: editura@g.unibuc.com
editura.unibuc@gmail.com
Website: editura-unibuc.ro

Adresă: Șoseaua Panduri, nr. 90-92, sector 5, București, cod poștal 050663, România

Libraria
Tel: +4021-305.37.03

Adresă: Bd. Regina Elisabeta, nr. 4−12, sector 1, București, cod poștal 030018, România (în holul Facultății de Istorie)

Tipografia EUB
Tel: +4021-315.25.10

Adresă: Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București, cod poștal 061071, România

Editura ARS DOCENDI

Ars Docendi este o editură a Universităţii din Bucureşti, cu profil academic şi cultural, având autonomie funcţională şi statut distinct. Este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 1999 şi membră a Asociaţiei Editorilor din România din 2003. Crearea editurii în 1998 (director fondator: Cornel Radu) a oferit o alternativă a activităţii editoriale în mediul universitar.

Editura a publicat peste 900 de titluri de carte, periodice şi lucrări ale unor conferinţe ştiinţifice interne şi internaţionale. Unele volume au fost apreciate cu premii ale Academiei Române sau cu distincții ale Asociaţiei Editorilor din România. Printre autorii care semnează volume editate de Ars Docendi se numără personalităţi din Universitatea din Bucureşti, din institutele Academiei Române, din alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din România şi din străinătate, muzee, biblioteci ş.a.

Editura execută servicii de redactare, corectură, tehnoredactare, machetare şi dispune de tipografie proprie. Calitatea tiparului a fost un criteriu distinctiv încă de la înfiinţare. Astfel, Ars Docendi s-a făcut remarcată şi prin editarea unor volume bibliofile, albume de artă şi ediţii anastatice.

„Ars Docendi” este marcă înregistrată a Universitații din București din 2014.

Volumele editate sunt organizate pe colecții: Chimie; Fizică; Biologie și ecologie; Medicină; Geologie și științe înrudite; Geografie; Tehnică, tehnologii;  Informatică și informatizare; Filosofie, psihologie, religie; Științe sociale; Artă; Limbă, lingvistică, literatură; Biografie, istorie; Periodice; Lucrări rezultate din proiecte și conferințe științifice, Carte de cultură (monografii istorice, albume de artă și fotografie).

Catalogul general al Editurii Ars Docendi – în format pdf – se poate vizualiza pe site-ul editurii: arsdocendi.ro

Contact

Editura ARS DOCENDI:

Director: Ioan CRĂCIUN

Tel: +4021.410.25.75
E-mail: office@arsdocendi.ro
arsdocendi.office@g.unibuc.ro
Website: arsdocendi.ro

Adresă: Șos. Panduri 92, sector 5, Bucureşti

Editura pentru Literatură Contemporană

Contemporary Literature Press este o editură non-profit, care funcţionează sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Irlandei.

Scopul editurii este să creeze şi să disemineze cercetarea ştiinţifică de calitate, în domeniul literar şi lingvistic. Realizarea maximă în direcţia cercetării ştiinţifice o reprezintă seria Joyce Lexicography,în 130 de volume. Această serie a obţinut recunoaştere internaţională și poate fi accesată aici.

CLP publică poezie, proză, teatru şi critică literară, în original ori în traducere, de preferinţă ca texte paralele. Se publică volume de cercetare specializată (Lexicoanele Finnegans Wake), literatură română tradusă în limba engleză, literatură engleză tradusă în limba română, volume pentru învăţarea limbii engleze, volume de cercetare lingvistică şi literară, dicţionare.

Editura are cel puțin două direcții majore: extinderea ideii de „carte” la cartea de calitate publicată pe internet (editura.mttlc.ro) și publicarea de volume de literatură în sprijinul celor care învață limba engleză.

CLP nu se cantonează într-o singură zonă, interesându-se și de cercetarea literară avansată. Au fost publicate, ca texte paralele, antologii, printre care una reunește fragmente din critica literară a lui David Lodge, editată de Lidia Vianu.

În ce privește traducerile, editura publică autori români în traduceri semnate de traducători englezi împreună cu traducătorul român, ceea ce evidențiază competitivitatea volumelor editurii pe piața internațională. În acest scop, CLP a încheiat un parteneriat cu grupul de peste 400 de poeți englezi, reprezentați de agenta literară Anne Stewart, care i-a dedicat un spațiu amplu pe site-ul lor, la http://www.poetrypf.co.uk/poetrypro.html. Proiectul se numește poetry pRO.

Seriile editurii
SERIA 1: HOMO GRAMMATICUS. Gramatici
SERIA 2: LINGUA FRANCA. Învăţarea limbii engleze
SERIA 3: VERBUM SAPIENTI. Dicţionare
SERIA 4: Finnegans Wake Lexicography
SERIA 5: TRADUTTORE… Traduceri din limba română
SERIA 6: THE WORD WITHIN A WORD. Traduceri din limba engleză
SERIA 7: EUROPE. Volume bilingve
SERIA 8: ADVOCATUS. Readers
SERIA 9: CATHEDRA. Cursuri
SERIA 10: BIBLIOGRAPHIA. Bibliografii, Cronologii
SERIA 11: ENGLISH STUDIES. Istoria Anglisticii Româneşti
SERIA 12: ULYSSES. Personalităţi româneşti în lume
SERIA 12: COMMUNICARE. Interviuri
SERIA 13: POESIS. Poezie
SERIA 14: Shakespeare Studies
SERIA 15: OPERE COMPLETE

Contact

Editura pentru Literatura Contemporana:

Director: Lidia Vianu
Tel: +40745 131713
E-mail: lidia.vianu@g.unibuc.ro
Website: editura.mttlc.ro

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.