[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Cadre didactice

Instrucțiuni privind deplasările în străinătate ale personalului Universității din București

Având în vedere:
– dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (actualizată),
– prevederile legale în vigoare referitoare la deplasările personalului în interes de serviciu pe teritoriul României,
Au fost aprobate prezentele instrucțiuni:  

Art. 1. Formularul tip de cerere de deplasare este necesar pentru emiterea Dispoziției Rectorului pentru deplasările în străinătate trebuie completată de către toate cadrele didactice, cercetători, studenți și personal administrativ care se deplasează în străinătate în interes profesional.

Art. 2. Formularul tip de cerere de deplasare în străinătate, completat, trebuie avizat de către:

  • Directorul de proiect de cercetare, Directorul Centrului de Cercetare și Decan – pentru finanțare din proiecte de cercetare: Formular CERCETARE,
  • Director Departament și Decan – pentru finanțare din veniturile facultății, venituri Rectorat sau alte finanțări (exceptând fonduri de cercetare): Formular UNIVERSITATE,
  • Director proiect Erasmus+, Director Departament și Decan – pentru finanțare din proiecte Erasmus+: Formular Erasmus+,
  • Șeful compartimentului administrativ – pentru personalul administrativ: Formular UNIVERSITATE.

Art. 3. Cererea de deplasare în străinătate trebuie însoțită de o invitație sau confirmarea de participare la un eveniment organizat în străinătate, care să certifice durata deplasării și scopul.

Art. 4. În cazul în care organizatorul asigură integral cheltulielile de masă într-o zi din cele prevăzute pentru deplasare, pentru ziua respectivă se acordă 50% din diurnă, conform art. 7 (alin. 4 și 6) și art. 19 din HG 518/1995.

Art. 5. Cererea de deplasare, avizată de facultate sau centrul de cercetare, trebuie depusă la următoarele compartimente:

  • Direcția Managementul Programelor de Cercetare (DMPC): în cazul proiectelor finanțate din fonduri de cercetare,
  • Departamentul Fonduri Structurale: în cazul proiectelor finanțate din fonduri structurale,
  • Direcția Relații Internaționale (DRI), Biroul Erasmus+ : în cazul proiectelor Erasmus+,
  • Direcția Relații Internaționale, Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini: în cazul finanțării din venituri facultate/Rectorat, alte surse de finanțare sau fără finanțare.


Art. 6.
Dispozițiile de deplasare externă vor fi semnate de către Direcția emitentă (de administratorul financiar/patrimoniu care întocmește dispoziția și de directorul DRI/DMPC, Director General Administrativ și Rector.

Art. 7. Dispozițiile de deplasare externă  vor fi emise în 3 exemplare (1 exemplar pentru direcția emitentă, 2 exemplare pentru operațiuni financiar-contabile/plăți). Titularul deplasării va primi o copie a dispoziției de deplasare, certificată conform cu originalul, semnată și ștampilată de directorul DRI/DMPC, după caz. O copie a dispoziției de deplasare, certificată conform cu originalul, semnată și ștampilată de directorul DRI/DMPC, după caz, va fi transmisă către Direcția Resurse Umane, în vederea înregistrării deplasării externe.

Art. 8. Biletul de transport internațional, taxa de participare, taxa de viză sau alte cheltuieli se pot avansa/plăti numai după depunerea/înregistrarea cererii de deplasare la compartimentele precizate mai sus.

Art. 9. În cazul solicitării unui avans pentru deplasare, solicitantul completează o cerere în acest sens (Referat de avans – Cercetare sau Referat de avans – Universitate). Avansul poate fi acordat cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de plecare sau începerea acțiunilor, cu excepția sumelor solicitate pentru procurarea biletelor de călătorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera cu cel mult 10 zile înainte de data plecării.

Art. 10. Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie cel târziu în termen de o zi lucrătoare de la sosirea din deplasare. Decontul sumelor primite cu titlu de avans se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii.

Pentru informaţii suplimentare privind legislaţia în vigoare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 021/ 307.73.39, de luni până joi între 08:00 – 16:00 şi vineri între 08:00 – 14:00 sau la e-mail: andra.sienerth@externe.unibuc.ro.
Persoană de contact: Andra Karla Sienerth

Formulare solicitare avans înaintea deplasării

Contact

Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini
Tel: +4021-307.73.39
Fax:
+4021-315.19.42
E-mail:
andra.sienerth@externe.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 14:00

Adresă:
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Căminul C, etaj 2, Sector 5, 050107, București

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.