[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Despre programul Erasmus +

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020.

Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru prima dată, sportul. Cele șapte programe europene de finanțare reunite sunt: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în alte țări. Totodată va finanța parteneriate transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret, cu scopul de a coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi.

Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şi o abordare strategică şi integratoare. Pe de o parte, Erasmus+ propune trei linii de finanțare (comparativ cu cele 60 în perioada anterioară). Pe de altă parte se folosesc, în majoritatea cazurilor, sume forfetare și costuri unitare, ceea ce facilitează ca beneficiarii să se poată concentra pe realizarea efectivă a activităților de proiect.

Cele trei linii de finanțare propuse sunt:
– Proiecte de mobilitate (Key Action 1),
– Parteneriate Strategice (Key Action 2),
– Dialog Structurat (Key action 3).

Proiectele de mobilitate

Sunt acele proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.

Proiectele de mobilitate în domeniul universitar cuprind următoarele tipuri de acțiuni:
– Mobilitatea studenților pentru studii de minim 3 luni,
– Mobilitatea studenților pentru practică (plasament) de minim 2 luni,
– Mobilitatea personalului de predare sau de formare.

Parteneriatele strategice

Proiecte care creează “punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizațională.

Parteneriatele strategice pot fi derulate de instituții de învățământ superior, școli, ONGuri, centre educaționale, instituții publice, parteneri sociali, instituții de cercetare, furnizori de formare, biblioteci, muzee, centre de consiliere sau recunoaștere a competențelor etc.

Un parteneriat trebuie să implice cel puțin trei organizații din trei țări diferite participante la program, cu excepția parteneriatelor dintre școli (acțiunea KA219) și din domeniul tineret unde pot fi minim două organizații din două țări diferite participante la program.

Proiectele de mobilitate în domeniul universitar cuprind următoarele tipuri de acțiuni:
– Mobilitatea studenților pentru studii de minim 3 luni,
– Mobilitatea studenților pentru practică (plasament) de minim 2 luni,
– Mobilitatea personalului de predare sau de formare.

Dialog structurat

Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument folosit de tineri pentru a-și face vocea auzita cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, regionali, naționali, europeni).
Activitățile trebuie să fie conduse de tineri, aceștia fiind implicați în toate etapele proiectului, utilizând metode de învățare nonformală.

Dialogul structurat se realizează sub forma unor discuții sau dezbateri între tineri și responsabilii de politici de tineret în urma cărora se obțin rezultate care pot fi folosite în realizarea sau implementare de politici.

Mai multe informații sunt disponiblie la adresa https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en și www.erasmusplus.ro

În cadrul Universității din București, proiectele Erasmus sunt derulate prin intermediul Biroului Erasmus+.

 

Programul Erasmus+

Contact

 

Tel: +4021-307.73.23
+4021-307.73.24
+4021-307.73.83 (int. 323, 324, 383)
E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, camera 301, etajul 2, Sector 5, 050107, București

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.