[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Studenți Erasmus - stagii de studii

Programul ERASMUS pentru mobilități este o componentă a noului Program Comunitar Erasmus+ (2014-2020), care îşi propune să ajute mobilităţile universitare (ale studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor).

Un alt obiectiv ERASMUS este încurajarea cooperării între universităţile din Europa în domeniul învăţământului superior.

Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Modul în care se încurajează mobilităţile, adică vizitele de studiu, este dublu:
– sprijin instituţional;
– sprijin financiar.

Sprijinul instituţional constă în aceea că deplasarea dv. la studii este însoţită de un acord între universităţi, prin care acestea se angajează să vă primească la studii fără taxe, şi respectiv să recunoască rezultatele perioadei de studii petrecute de dv. în străinătate (examene, note, credite).

Sprijinul financiar constă într-un grant care să vă ajute să realizaţi această deplasare. Nu este nicidecum vorba de o bursă care acoperă toate cheltuielile (transport, cazare, masă, cărţi şi rechizite), ci numai de o alocaţie care să demonstreze încurajarea şi solidaritatea din partea Uniunii Europene şi a guvernelor celor două ţări implicate. Într-adevăr, banii provin atât de la bugetul statului român, cât şi de la acelea ale statelor membre ale Uniunii.

Intenţia programului ERASMUS este să acopere o parte din diferenţele de costuri dintre şederea la studii în ţara de origine şi aceeaşi perioadă în străinătate.

Dacă sunteţi bursier, bursa dv. în România continuă pe toată perioada mobilităţii, deşi sunteţi plecat.

 

Ce şanse vă dă o bună pregătire de specialitate pentru obţinerea unei subvenţii ERASMUS?
Fiind în fruntea listei la selecţia pe criterii profesionale, nu aveţi practic de făcut altceva decît să vă alegeţi destinaţia. Dar ideea că un student bine pregătit profesional poate neglija celelalte elemente ale proiectului nu este realistă. Nefiind o bursă în sensul comun, adică o sumă care să acopere toate cheltuielile justificabile ale unei perioade de şcolaritate, stipendiul ERASMUS poate induce reprezentări inadecvate. Nu e vorba nicidecum de o răsplată pentru rezultatele dv. profesionale. Nici de faptul că statul român, mulţumit de felul cum aţi învăţat aici, vă trimite în străinătate pentru a învăţa mai mult şi mai bine.

 

Obiectivul programului ERASMUS este de a facilita crearea unei unităţi şi identităţi europene prin călătorii de studii dintr-o ţară în alta. Nu este vorba de un program de fizică sau de teologie. Uniunea Europeană doreşte să creeze temeliile umane ale unei identităţi europene printr-un mijloc în acelaşi timp simplu şi inevitabil călătoriile. Călătoriile prilejuiesc contactul direct între oameni şi culturi. Ele înlocuiesc clişeele învăţate prin experienţă de viaţă. Înlocuiesc amintirile din cărţi prin amintiri personale. Vă dăruiesc prieteni. Vă oferă ocazia să vorbiţi o altă limbă, să gustaţi feluri necunoscute de mîncare, să vedeţi peisaje noi, să constataţi cum se învaţă meseria pentru care vă pregătiţi dv., într-o altă ţară, cu altă istorie, cu alte obiceiuri, cu altă structură socială. Acest lucru este preţios în sine şi nu necesită alte scuze şi justificări.

Prin intermediul acestui program, Universitatea din Bucureşti îşi realizează o parte din propria sa politică instituţională. Ea adaugă deci la obiectivele generale ERASMUS pe ale sale proprii. La fel şi facultatea dv. are scopuri proprii, o strategie de dezvoltare, o idee anume despre viitor.

Călătoria dv. în străinătate se inserează în acest context destul de complicat şi are o semnificaţie mai amplă, pe care vă rugăm s-o luaţi în considerare. Fie că vreţi sau nu, odată plecat dv. reprezentaţi facultatea, universitatea, ţara, programul european ERASMUS, şi vă rugăm să ţineţi seama de ceea ce aşteaptă ceilalţi de la dv.

Cum vă veţi finanţa şederea la studii în străinătate?

Este o întrebare la care trebuie să răspundeţi înainte de a vă prezenta la selecţia pentru mobilităţile ERASMUS. Este greu să dăm cifre ca reper al nivelului de cheltuieli în diferite ţări şi la diferite universităţi, deoarece situaţiile pot varia foarte mult de la un caz la altul.

 

Unele universităţi sunt dispuse să le asigure studenţilor români cazarea în familie sau într-un cămin studenţesc la un preţ modic, pe cînd altele, uneori din aceeaşi ţară, nu se interesează de loc de această chestiune. Transportul reprezintă o componentă importantă în cazul unei şederi de 3 luni (minimul în programul ERASMUS), dar ponderea lui scade mult în bugetul unui sejur mai mare.
În momentul selecţiei trebuie să aveţi o schiţă de buget din care să rezulte volumul aproximativ al finanţării necesare pentru durata studiilor pe care le aveţi în vedere.

Aspectul cel mai important de reținut este că suma acordată prin Programul Erasmus nu acoperă integral cheltuielile din străinătate, iar transportul nu se decontează, suma primită trebuie suplimentată din fonduri proprii sau alte surse (sponsorizări).

De asemenea, este important de menţionat că studenţii ERASMUS care beneficiază de burse în România vor continua să primească bursele la valoarea lor integrală şi pentru perioada studiilor în străinătate.

Cât de lungă poate fi perioada de studii?

Ea nu poate fi mai scurtă de 3 luni, nici mai lungă decât durata unui an universitar (12 luni, în acelaşi an universitar). Ideea mobilităţilor ERASMUS este că alegerea perioadei trebuie să permită finalizarea ei cu examene, pe care Universitatea din Bucureşti se angajează să le recunoască şi să le echivaleze proporţional cu numărul de credite. Prin urmare, folosind modalităţile de comunicare electronice (website, corespondenţă e-mail), trebuie să stabiliţi când încep semestrele şi când încep sesiunile la universitatea la care doriţi să mergeţi.

 

Stabilirea duratei stagiului se face la nivelul fiecărei universități, în funcţie de suma disponibilă alocată prin acest program Universității din București şi de înţelegerile prealabile cu universităţile partenere. Este necesar ca perioadele de studii să se finalizeze cu sesiuni de examene.

Un alt element de luat în considerare este cazarea; dacă doriţi să beneficiaţi de cămin, este bine să contactaţi din timp oficiile responsabile, pentru a afla dacă acest lucru este în general posibil, dacă trebuie plătit un avans, când şi sub ce formă, etc.

 

Stagiul ERASMUS

Contact

 

Tel: +4021-307.73.23
+4021-307.73.24
+4021-307.73.83 (int. 323, 324, 383)
E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, camera 301, etajul 2, Sector 5, 050107, București

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.