[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Admitere cetățeni NON-EU

Admitere la programele de LICENȚĂ și MASTER pentru cetățenii NON-EU

Pentru înscrierea la programele de LICENȚĂ și MASTER, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

Pasul 1: Obținerea scrisorii de acceptare. Dosarul de candidatură trebuie trimis către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București în vederea obținerii scrisorii de acceptare.

Vă rugăm să consultați media minimă acceptată  pentru fiecare țară în parte.

Documente necesare:

 

 • Formularul de înscriere (atașat mai jos)
 • Consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal 
 • Datele de contact ale candidatului (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail)
 • diploma de bacalaureat supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-list; pentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • diploma de licență (doar pentru candidații care optează pentru un program de master) – supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-list; pentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • foile matricole aparținând actelor de studii menționate mai sus  –  traduse și legalizate în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • pentru programele oferite în Engleză/Franceză, candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică (TOEFL, IELTS, Cambridge) prin care să dovedească un nivel minim B2 (sau echivalent). Candidații care provin din țări a căror limbă oficială este engleza sau franceza sau care pot dovedi că au studiat minim 4 ani într-una dintre aceste limbi sunt exceptați de la prezentarea certificatului de competență lingvistică.
 • candidații care optează pentru un program de studii cu predare în limba română trebuie să prezinte un atestat de competență lingvistică sau să dovedească, prin acte de studii oficiale, că au studiat minim 4 ani consecutivi în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu.
 • certificat de naștere – traducere legalizată în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • copie pașaport
 • copie a actului de identitate sau a oricărui alt document oficial din care să reiasă adresa de reședință în țara de origine.
 • adeverință medicală (tradusă în Română/Engleză/Franceză) care să ateste faptul că aplicantul nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni care să-l împiedice să studieze în străinătate.
 • o fotografie tip pașaport

 

Dosarul de candidatură trebuie trimis prin poștă în perioada 15 aprilie – 26 iulie 2019 la adresa: bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, CP 050107, București, România – Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini, Universitatea din București.

Universitatea din București va analiza dosarul și îl va trimite către Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării. Evaluarea dosarului durează, de obicei, 30 de zile lucrătoare. Universitatea din București va informa candidatul despre rezultat și, în cazul în care scrisoarea de acceptare a fost primită, va stabili împreună cu acesta modalitatea prin care va intra în posesia documentului original.

NOTĂ: Reprezentanții candidaților, indiferent de gradul de rudenie, trebuie să prezinte, la depunerea dosarului, împuternicirea prin procură notarială.

NOTĂ: Universitatea din București nu va lua în considerare dosarele trimise online sau dosarele primite după termenul limită. Ultima zi de primire și procesare a dosarelor este 26 iulie 2019, ora 13:00h, astfel încât vă rugăm să vă asigurați că dosarul va ajunge la noi înainte de această dată.

 

Pasul 2: Obținerea Vizei de Studii. Pe baza scrisorii de acceptare și a celorlalte documente specificate de Ambasada României în țara de origine (sau în cea mai apropiată țară), candidații vor solicita viza de studii. Consultați instrucțiunile pentru obținerea vizei de studii. 

Pasul 3: Înmatricularea este posibilă la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București și se face numai personal. La înmatriculare, candidații trebuie să prezinte următoarele documente:
• scrisoarea de acceptare (în original);
• dovada achitării taxei de școlarizare (în original) pentru candidații plătitori;
• actele de studii menționate mai sus, în original;
• pașaportul cu viza de studii;
• certificatul de naștere – copie tradusă și legalizată;
• adeverință medicală;
• 3 fotografii tip pașaport

NOTĂ: Înmatricularea nu este posibilă în lipsa vizei de studii și a documentelor menționate mai sus.

Înmatricularea este posibilă în perioada 16-30 septembrie 2019. După 30 septembrie 2019, înmatricularea nu va mai fi posibilă, motiv pentru care vă sfătuim să faceți toate demersurile necesare din timp, astfel încât să vă puteți prezenta la înmatriculare înainte de această dată.

Admitere Doctorat pentru cetățenii NON-EU

Pentru înscrierea la programul de DOCTORAT, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

La programul de doctorat se pot înscrie numai posesorii unei diplome de licență (durata 3 sau 4 ani) și a unei diplome de master (durata de 2 ani sau 1 an). Înmatricularea va fi posibilă numai după promovarea cu succes a colocviului de admitere.

Pasul 1: Obținerea scrisorii de acceptare. Dosarul de candidatură trebuie trimis către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București în vederea obținerii scrisorii de acceptare.

Documente necesare:

 

 • Formularul de înscriere (atașat mai jos)
 • Consimțământ pentru procesarea datelor cu caracter personal 
 • Datele de contact ale candidatului (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail)
 • diploma de bacalaureat supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-list; pentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • diploma de licență – supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-list; pentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • diploma de master – supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-list; pentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • foile matricole aparținând actelor de studii menționate mai sus  –  traduse și legalizate în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • pentru programele oferite în Engleză/Franceză, candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică (TOEFL, IELTS, Cambridge) prin care să dovedească un nivel minim B2 (sau echivalent). Candidații care provin din țări a căror limbă oficială este engleza sau franceza sau care pot dovedi că au studiat minim 4 ani într-una dintre aceste limbi sunt exceptați de la prezentarea certificatului de competență lingvistică.
 • candidații care optează pentru un program de studii cu predare în limba română trebuie să prezinte un atestat de competență lingvistică sau să dovedească, prin acte de studii oficiale, că au studiat minim 4 ani consecutivi în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu.
 • certificat de naștere – traducere legalizată în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • copie pașaport
 • copie a actului de identitate sau a oricărui alt document oficial din care să reiasă adresa de reședință în țara de origine.
 • adeverință medicală (tradusă în Română/Engleză/Franceză) care să ateste faptul că aplicantul nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni care să-l împiedice să studieze în străinătate.
 • o fotografie tip pașaport
 • acordul de principiu din partea viitorului coordonator al tezei de doctorat, Universitatea din București nu își asumă responsabilitatea în a garanta candidatului obținerea acestui acord. Lista coordonatorilor de doctorat este disponibilă pe site-ul fiecărei Școli Doctorale.

Dosarul de candidatură trebuie trimis prin poștă în perioada 15 aprilie – 26 iulie 2019 la adresa: bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, CP 050107, București, România – Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini, Universitatea din București.

Universitatea din București va analiza dosarul și îl va trimite către Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării. Evaluarea dosarului durează, de obicei, 30 de zile lucrătoare. Universitatea din București va informa candidatul despre rezultat și, în cazul în care scrisoarea de acceptare a fost primită, va stabili împreună cu acesta modalitatea prin care va intra în posesia documentului original.

NOTĂ: Reprezentanții candidaților, indiferent de gradul de rudenie, trebuie să prezinte, la depunerea dosarului, împuternicirea prin procură notarială.

NOTĂ: Universitatea din București nu va lua în considerare dosarele trimise online sau dosarele primite după termenul limită. Ultima zi de primire și procesare a dosarelor este 26 iulie 2019, ora 13:00h, astfel încât vă rugăm să vă asigurați că dosarul va ajunge la noi înainte de această dată.

 

Pasul 2: Obținerea Vizei de Studii. Pe baza scrisorii de acceptare și a celorlalte documente specificate de Ambasada României în țara de origine (sau în cea mai apropiată țară), candidații vor solicita viza de studii. Consultați instrucțiunile pentru obținerea vizei de studii.

Pasul 3: Examenul de admitere va avea loc în luna septembrie 2019 la sediul fiecărei Școli Doctorale. Candidatul trebuie să se înscriere la colocviu la Secretariatul Școlii Doctorale pentru care a optat în perioada specificată de aceasta. 

 • scrisoarea de acceptare (în original);
 • dovada achitării taxei de școlarizare (în original) pentru candidații plătitori;
 • actele de studii menționate mai sus, în original;
 • pașaportul cu viza de studii;
 • certificatul de naștere – copie tradusă și legalizată;
 • adeverință medicală;
 • 3 fotografii tip pașaport
 • acordul de principiu al profesorului coordonator

 

Pasul 4: Candidatul va trebui să participe la colocviul de admitere organizat de Școala Doctorală. Numai candidații declarați admiși vor fi înmatriculați în calitate de ștudenți-doctoranzi.

NOTĂ: Înmatricularea nu este posibilă în lipsa vizei de studii și a documentelor menționate mai sus.

Înmatricularea este posibilă în perioada 16-30 septembrie 2019. După 30 septembrie 2019, înmatricularea nu va mai fi posibilă, motiv pentru care vă sfătuim să faceți toate demersurile necesare din timp, astfel încât să vă puteți prezenta la înmatriculare înainte de această dată.

 

 

Contact

Office for International Relations and Foreign Students

Tel: +4021-307.73.21
+4021-307.73.22
+4021-307.73.39, (int. 321, 322, 339)
Fax: +4021-315.19.42
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Facebook page

Blog COOLturing Higher Education

Schedule:
Monday-Thursday: 11:00 – 13:00

Address:
36-46 Mihail Kogalniceanu Bdv., district 5, 050107, Bucharest, Romania

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.