[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Asociații studențești

Vrei să ieși din mulțime? Vrei să schimbi comunitatea din jurul tău?
Implică-te! Fii voluntar!

Dacă vrei să te implici ca voluntar în proiectele asociațiilor studențești din cadrul Universității din București vei avea numai de câștigat:

 • Vei avea o viață studențească mult mai activă;
 • Vei aparține unei rețele de prieteni care împărtășesc aceleași idealuri și obiective;
 • Te vei implica în diverse proiecte precum workshop-uri, școli de vară și de iarnă, traininguri;
 • Vei avea oportunitatea de a coordona proiecte mari (Balul Bobocilor, Târgul Educației, Admitere Online, Ceremonie de Absolvire);
 • Te poți implica în organizarea actelor de caritate;
 • Îți vei îmbunătăți competențele interpersonale și civice
 • Poți fi ales ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultăţii şi în Senatul Universităţii;
 • Poți să îți pui ideile bune în practică;
 • Vei deveni mai responabil;
 • Descoperi la ce eşti bun;
 • Îți șlefuiești abilităţile de comunicare, spiritul de echipă, leadershipul sau time management;
 • Beneficiezi de traininguri de dezvoltare personală și profesională gratuite;
 • Capeți experiența atât de cerută acum la angajare;
 • Făcând voluntariat, comunici, relaţionezi, schimbi idei şi resurse cu diferiţi oameni!

Studenții Universității din București te așteaptă să faci parte din una din cele 18 asociații:

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB)

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este singura organizație studențească constituită legal la nivel de Universitate și fiind recunoscută de către forurile superioare ale Universității din București ca partener egal în luarea de decizii.
De asemenea, ASUB desfășoară și activități cu caracter profesional ce au contribuit de-a lungul timpului la satisfacerea nevoilor studenților dar și la dezvoltarea organizației. Acest lucru a transformat ASUB-ul într-o organizație viabilă, serioasă și a cărei credibilitate a crescut cu fiecare acțiune desfășurată.
Implicarea membrilor a fost una constantă, fiind mereu stimulați să-și pună ideile în practică, să se dezvolte personal în cadrul organizației și să lucreze în echipă pentru realizarea proiectelor la un nivel ridicat.

Președintele Asociației
Alina Simion
Tel: +40764.742.510
E-mail: simion.alinamihaela@yahoo.com

Website: asub.ro
Faceboook:ASUB

Asociaţia Studenţilor din Administraţie şi Afaceri (ASAA)

Asociaţia Studenţilor din Administraţie şi Afaceri (ASAA) a fost fondată în anul 2009 cu scopul de a reprezenta drepturile și interesele studenţilor Facultăţii de Administraţie şi Afaceri. Misiunea asociației este de a reprezenta interesele studenților din facultate și de a le oferi acestora oportunități de dezvoltare pe plan personal, socio-cultural și profesional prin evenimentele și proiectele pe care ASAA le implementează. Aceasta urmăreşte dezvoltarea tinerilor studenţi cu inițiativă și dorința de implicare. De asemenea, ASAA se axează și pe educația non-formală realizată prin workshop-uri și training-uri care au drept scop dezvoltarea abilităților de care tinerii au nevoie la început de carieră.

Președintele Asociației
Diana Voicu
Tel: +40761 876 659
E-mail: dianavoicu42@gmail.com

Website: asaa.ro
Faceboook:ASAAUB

Asociația Studenților Biologi (ASB-UB)

Asociația Studenților Biologi (membră ASUB si USR) este singura organizaţie reprezentativă din cadrul Facultăţii de Biologie, al cărui scop primordial este acela de a se asigura că drepturile studenţilor din Facultatea de Biologie sunt respectate, facilitând relaţia, atât cu cadrele didactice, cât şi cu conducerea facultăţii sau a Universităţii din Bucureşti. ASB îşi doreşte să implice cât mai mulţi studenţi biologi în proiecte şi activităţi extraşcolare, care să contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a acestora.

Președintele Asociației
Alexandra Ilinca
Tel: +40732.791.377
E-mail: asbiologi@bio.unibuc.ro

Website: asbub.weebly.com
Faceboook:Asociatia Studentilor Biologi


Asociaţia Studenţilor Chimişti (ASC-UB)

Asociaţia Studenţilor Chimişti a Universităţii din Bucureşti a luat naștere în ideea reprezentării drepturilor studenților și pentru a-i sprijini în anii de facultate. Echipa ASC-UB, urmărește, prin proiectele înfăptuite, atât realizarea profesională a studenților, cât și descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor personale. De asemenea, facilitează și intermediază comunicarea dintre studenți și cadrele didactice, sprijină menținerea și promovarea imaginii facultății în rândurile actualilor și viitorilor studenți, cât și în mediul academic. Facultatea de Chimie construiește chimiști, ASC-UB pregătește oameni.

Președintele Asociației
Anastasia Maria Cruşoveanu
Tel: +40754 439 080
E-mail: anastasia.crusoveanu@yahoo.com

Website: asc-ub.ro
Faceboook:Asociatia Studentilor Chimisti

Asociația Studenților în Drept (ASD-UB)

În calitate de asociație reprezentativӑ a studenților Facultӑții de Drept, Asociația Studenților ȋn Drept și-a consolidat constant, prin activitatea sa continuă din 1999,  poziția de intermediar ȋntre studenți, cadre didactice și organele de conducere. ASD se remarcă prin reprezentarea  activă  a intereselor studenților  la nivelul Consiliului Facultӑții de Drept și al Senatului Universitӑții din București și prin demersuri pentru apărarea drepturilor acestora, fiind de asemenea membru al ANOSR. Totodată, asociația desfășoară anual peste 60 de proiecte educaționale și recreative în domeniul practicii de specialitate, domeniile juridice academice, oferind stagii de practică, organizând conferințe, concursuri, vizite de lucru sau activități recreative pentru studenții Facultății de Drept.

Președintele Asociației
Horia Șerban Onița
Tel: +40748.880.910
E-mail: horia.onița@asd-ub.ro

Website: asd-ub.ro
Faceboook: Asociatia Studentilor in Drept

Asociația Studenților din Filosofie - PHILOS

Misiunea Asociaţiei PHILOS este de a reprezenta drepturile şi nevoile studenților din Facultatea de Filosofie, într-o manieră legitimă, fermă și transparentă.
Deși scopul nostru este axat pe reprezentare, proiectele pe care le-am realizat fac parte dintr-o arie mult mai largă, incluzând proiecte educaționale, culturale sau sociale.
Reprezentăm studenţii atât în cadrul Consiliului Facultății de Filosofie, cât și în Senatul Universității din București.
Suntem membrii ASUB (Asociația Studenților din Universitatea București), dar și ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), realizând astfel o reprezentare a studenților noștri inclusiv la nivel național.

Președintele Asociației
Silvia Patrașc
Tel: +40755.870.138
E-mail: patrasc.silvia98@gmail.com

Website: philosub.wordpress.com
Faceboook:PHILOS

Asociația Studenților Fizicieni (ASF-UB)

Asociația Studenților Fizicieni a Universității din București este o organizație non-guvernamentală recunoscută la nivel național și internațional, condusă exclusiv de studenți ai Facultății de Fizică. Suntem membri activi în Asociația Studenților a Universității din București (ASUB), Uniunea Studenților din România (USR), International Association of Physics Students (IAPS). Totodată, avem parteneriate cu institutele de cercetare de pe Platforma Măgurele, celelalte asociații ale Universității din București și din țară, precum și alte asociații de tineret cu care colaborăm pentru diverse proiecte. Principalul nostru scop este de a susține interesele studenților și de a ne asigura că se aplică soluții în conformitate cu dificultățile întâmpinate de aceștia.

Președintele Asociației
Eduard Șirjiță
Tel: +40751.147.160
E-mail: sirjitaeduard@gmail.com

Website: asfub.wordpress.com
Faceboook: ASF-UB

Asociația Studenților Geografi (ASG)

Principalul scop al Asociației Studenților Geografi din cadrul Facultății de Geografie este acela de a reprezenta drepturile și interesele studenților la nivelul Facultății de Geografie și Universității din București, precum şi creearea unor oportunități de dezvoltare personală si profesională. Astfel, asociația facilitează comunicarea între studenți, cadrele didactice și conducerea facultății.

De-a lungul timpului, scopul şi obiectivele organizației s-au adaptat nevoilor studenților, ajungând în timp să aibă un impact considerabil asupra vieții academice a studenților.
Activitățile Asociației Studenților Geografi, în conformitate cu obiectivele setate și concretizate prin proiecte, vizează 5 paliere de necesități: educaționale, profesionale, culturale, recreative și de reprezentare a studenților.

ASG este membră a Asociației Studenților din Universitatea București (ASUB) și a Uniunii Studenților din România (USR).

Președintele Asociației
Alexander Roberto Andrei
Tel: +40720.696.977
E-mail: roberto.alexander96@gmail.com

Website: asgub.org
Faceboook:ASG-UB

 

 

 

 

 

 

Asociația Studenților Geologi și Geofizicieni (ASGG)

ASGG susţine conceptul de voluntariat, încurajează implicarea tinerilor în organizaţii studenţeşti şi vizează un dublu impact: pe de-o parte, dezvoltarea unor abilităţi esenţiale în viitoarea carieră, pe de altă parte, relaţionarea cu tineri de aceeaşi vârstă şi cu preocupări comune, cu scopul demarării de proiecte socio-culturale pentru studenţi. ASGG-UB organizează o serie de proiecte care au reieșit din nevoile studenților din facultate, traininguri pentru studenții boboci, dar și o serie de proiecte menite să faciliteze accesul acestora pe piața muncii: vizite de studiu, vizite pe șantiere, dezbateri științifice, conferința pe tema angajabilității studenților, schimburi de experiență cu studenții altor facultăți, practici de teren, practică de geologie marină, practică de prospectare paleontologică ş.a.

Președintele Asociației
Andrei Găvenea
Tel: +40784.000.082
E-mail: andrei.gavenea89@gmail.com

Website: asgg.ro
Faceboook:ASG-UB

Asociaţia Studenţilor la Istorie „Dacia” (ASID)

Activitatea Asociaţiei Studenţilor la Istorie „Dacia” este definită în primul rând de inițiative menite să genereze integrarea studenţilor într-un mediu social, cultural şi sportiv activ, prin promovarea voluntariatului, a spiritului civic şi a implicării sociale. Punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare unui studiu complet şi eficientizarea dialogului cu conducerea Facultăţii de Istorie se regăsesc pe lista obiectivelor vizate de A.S.I.D În același timp, proiectele desfășurate de A.S.I.D. evidențiază permanenta atenție acordată procesului educațional prin organizarea/ participarea studenților facultății la conferinţe/ colocvii/ seminarii desfășurate atât la nivel de facultate, la nivel național, dar și la nivel internațional.

Președintele Asociației
Ana-Maria Mălișcă
Tel: +40729.514.652
E-mail: anamalisca@gmail.com

Website: asid-ub.ro
Faceboook:ASID-UB

Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS-UB)

Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS) este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 1999 pentru a construi o punte de legătură între studenți și conducerea facultății. Aceasta are ca scop crearea unui mediu în care drepturile și interesele tuturor studenților și membrilor comunității universitare (cadre didactice și personal nedidactic) sunt respectate în permanență. De-a lungul anilor de activitate, membrii asociației au luptat pentru apărarea drepturilor studenților și au contribuit, alături de celelalte organizații studențești din țară, la dezvoltarea sistemului de învâțământ. Mai mult, în fiecare an ASLS ajută studenții să se acomodeze cu mediul universitar prin organizarea a numeroase proiecte precum Admiterea Online, Seminarul Introductiv sau How to Licență, iar voluntarii ASLS sunt disponibili în permanență în mediul online pentru a răspunde întrebărilor studenților. Pe lângă amprenta lăsată asupra educației, ASLS organizează evenimente menite să coloreze viața studențească. Printre acestea se numără Serile Culturale, Career Fest, Balul Bobocilor și Balul de Absolvire. În plus, asociația desfășoară și campania umanitară SMILE, menită să ajute copiii defavorizați Site: www.asls.ro Președintele Asociației Alexandru Floristeanu Tel: +40740 161 613 E-mail: alexandru.floristeanu@asls.ro Website: asls.ro Faceboook:ASLS

Asociaţia Studenţilor la Litere (ASL-UB)

Asociația Studenților de la Litere a Universității din București are drept scop principal incluziunea profesională și socială a studenților din Facultatea de Litere prin varii proiecte pretate pe aceste aspecte, ce au în subordinea lor promovarea lucrului în echipă, culturii, profesionalismului, spiritului în echipă și empatiei.
A.S.L.U.B. echilibrează relația socio-profesională pe care studenția o primează și pune în emfază chintesența acestora.
Prin activitatea ei, Asociația Studenților de la Litere a Universității din București demonstrează detașat faptul că numele mari se formează cu litere!

Președintele Asociației
Bogdan Negrei
Tel: +40742.378.224
E-mail: negreib@gmail.com

Faceboook: ASLUB

Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI)

Principalul scop al organizației studențești este acela de a facilita dezvoltarea multilaterală a studentului. ASMI încurajează comunicarea, responsabilizarea, lucrul în echipă, „creșterea” pe plan social, cultural și mai ales academic, și asigură formarea corectă și completă a viitoarelor resurse umane de pe piața muncii. De-a lungul anului universitar, membrii asociației se implică activ în desfășurarea a numeroase traininguri, workshop-uri și proiecte pe diverse teme, care vizează atât studenții facultății noastre, cât și întreaga comunitate UB.

Președintele Asociației
Rares Cristea
Tel: +40769.281.901
E-mail: cristea.rares96@gmail.com

Website: as-mi.ro
Faceboook: ASMI-UB

Asociaţia Studenţilor la Psihologie şi Ştiintele Educaţiei (ASPSE)

Asociația a luat naștere din dorința studenților de a promova și susține inițiative și activități de tip profesional, social și de reprezentare a studenților, care să îi aducă pe tineri mai aproape de succes. În acest scop, sunt gestionate programe de educaţie formală, prin comunicarea constantă cu studenţii şi cu conducerea facultăţii şi prin implicarea în rezolvarea neînţelegerilor. De asemenea, sunt organizate proiecte și evenimente cu tematică diversă care să ofere informații din aria de interes a fiecărui student, centrate pe psihologie, sociologie, training, dar şi distracţie. ASPSE face parte și este membru fondator al Cognosis, federaţia naţională a ONG-urilor studențești la psihologie, fiind de asemenea, membru cu drepturi depline al ASUB și ANOSR.

Președintele Asociației
Neagu Călin Toma
Tel: +40723 639 079
E-mail: calin.t.neagu@gmail.com

Website: aspse.ro
Faceboook: ASPSE

Asociaţia Studenţilor la Sociologie şi Asistenţă Socială (AS-SAS)

A.S-S.AS este o asociație dedicată tuturor studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București cu scopul de a sprijini interesele comune ale studenților și a le promova şi apăra drepturile. Asociația facilitează comunicarea între studenții Facultății și Conducere şi reprezintă, totodată, un mediu prielnic dezvoltării personale şi profesionale a acestora, voluntarii având ocazia să înveţe lucruri noi, să îşi descopere potenţialul şi să participe la diverse evenimente marca ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) și nu numai. În plus, proiectele şi evenimentele organizate de către noi contribuie la dezvoltarea culturală şi profesională a tinerilor cărora acestea li se adresează.

Președintele Asociației
Ruxandra-Ioana DOBRE
Tel: +40761 289 553
E-mail: ruxandra.dobre@yahoo.com

Faceboook: ASSAS-UB

Asociația Studenților la Ştiinţe Politice (ASSP-UB)

Asociația Studenților în Științe Politice din Universitatea București este o asociație dedicată în totalitate apărării drepturilor studenților și promovării intereselor acestora. ONG tânăr, cu o viziune matură, asociaţia îşi propune să adune an de an, voluntari pe care să îi crească în spiritul civic, specific activităţilor desfăşurate.
Asociaţia creează un mediu favorabil creşterii performanţelor personale şi profesionale ale studenţilor în Științe Politice, expuse în mediul academic și în comunităţile din care fac parte, identificând şi soluționând în permanenţă nevoile cu care se confruntă studenţii.

Președintele Asociației
Lăcrămioara Ivaz
Tel: +40762.524.742
E-mail: lacramioaraivaz@gmail.com
contact.assp.ub@gmail.com

Website: asspub.ro
Faceboook:ASSP-UB

Asociaţia Studenţilor Teologi Ortodocşi (ASTO)

Scopul Asociaţiei Studenţilor Teologi Ortodocşi este de a asigura că interesele şi drepturile studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea Bucureşti sunt promovate şi respectate. Misiunea noastră fiind aceea de a intermedia relaţia dintre conducerea facultăţii şi studenţi. Promovăm acţiunile social-filantropice, dar ne propunem şi organizarea de conferinţe, proiecte şi activităţi culturale pe diverse teme, toate aceste fiind destinate studenţilor. Implicarea membrilor a fost una constantă, fiind mereu stimulați să-și pună ideile în practică, să se dezvolte personal în cadrul organizației și să lucreze în echipă pentru realizarea proiectelor la un nivel ridicat.

Președintele Asociației
Ioan Strezoiu
E-mail: ioan.strezoiu16@gmail.com
Tel: +40773 865 246

Website: asto@ftoub.ro
Site-ul web al asociației este în proces de reconfigurare
Faceboook:ASTO-UB

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.