[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Burse

Bursele acordate de Universitatea din Bucureşti şi sursele de finanţare aferente sunt:

Burse de performanţă ştiinţifică

Burse de performanţă ştiinţifică – din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii
Cuantum: 945 lei

Bursele de performanţă se atribuie pe toată durata anului universitar (12 luni), începând cu anul II de studiu, în urma recunoașterii performanțelor de către facultate. Fiecare facultate stabilește criterii de acordare a burselor de performanță.
Bursa se acordă studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, luându-se în considerare atât criteriul mediei, cât şi performanţa ştiinţifică.

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic”

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” (cf. legii 235/2010 si normele de aplicare) din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale;
Cuantum: Cuantumul bursei de performanţă “Meritul Olimpic”, precum si lista cu beneficiarii acesteia, se reactualizează anual, prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naționale, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie.

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” se acordă studenţilor din anul I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a, conform documentelor transmise de către Ministerului Educaţiei Naționale.

Bursă de merit I

Bursă de merit I – alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor
Cuantum: 735 lei

Se acordă studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I.

Bursă de merit II

Bursă de merit II – alocaţii bugetare
Cuantum: 840 lei

Se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, începând cu anul II de studii.

Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/2005)- din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale
Cuantumul bursei de studiu rural se stabilește anual prin Ordin al Ministerului Educației Naționale și se indexează conform legii.

Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural se acordă anual, pe bază de contract, pe întreaga perioadă a anului universitar. Pentru a beneficia de aceste burse de studii, solicitanții trebuie să fie studenți ai Universității din București, cursuri de zi și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

    • Au domiciliul stabil în mediul rural;
    • Nu au restanțe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu și nu repetă nici un an universitar;
    • Se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învătământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puțin egală cu durata studiilor.
Bursele sociale

Bursele de ajutor social – din alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor;
Cuantum: 630 lei

Bursa socială se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Un student poate beneficia într-un singur an universitar de o singură categorie de bursă din fondul de la bugetul de stat, cu excepția burselor sociale, sociale ocazionale și a suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare, care se cumulează cu alte burse obținute de către student.

Beneficiarii burselor sociale sunt:

  1. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a disputat ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
  2. Studenții bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
  3. Studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare începerii anului universitar un venit lunar mediu net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Burse sociale ocazionale

Burse ocazionale– alocații bugetare și venituri proprii ale facultăților.

1. Bursă pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte;
2. Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate;
3. Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces.

Burse speciale din venituri UB

Burse speciale – alocate din venituri proprii ale Universităţii sau ale facultăţilor.

Acest tip de bursă poate fi acordată, la propunerea facultăților sau a universității, și studenților care nu și-au îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ, precum și studenților care beneficiază și de alt tip de bursă acordată conform metodologiei.

Burse speciale din bugetul de stat

Burse speciale – alocate din fonduri de la bugetul de stat.

Se pot acorda studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:
a) au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, performanțe sportive deosebite sau pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;
b) alte situații stabilite de Universitatea din București sau de către facultăți.

Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare

Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare – acordate din bugetul de stat.

Acest tip de bursă se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare efectuate în universități și instituții din țară și străinătate.

Student UB

Contact

Director Direcția Cămine-Cantine
Dr. Florin Marius ION
Tel: +4021-307.73.30
+4021-307.73.28
E-mail: ion.florin@rectorat.unibuc.ro

Programul de audienţe
Luni-joi: 09:00 – 16:30
Vineri: 09:00 – 13:30

Șef Serviciul social și activități studențești
Ingrid PETRE
Tel: +4021-307.73.19
E-mail: social@rectorat.unibuc.ro
burse@rectorat.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi:08:00 – 10:00
12:00 – 14:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, demisol, 050107, București

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.