[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Gestiunea situației școlare

Documente înscriere admitere

Documente înscriere în an de studiu

Transferul studenților
PROCEDURA privind transferul studenţilor

Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta, de la o specializare la alta, de la o facultate la alta sau de la o universitate de stat acreditată la alta,, ţinându-se seama de aplicarea sistemului de credite transferabile şi de compatibilitatea planurilor de învăţământ.

Transferarea studentului se poate face numai începând cu semestrul al doilea al anului I de studii şi pentru anii următori cu excepţia ultimului an de studii şi numai de la o facultate/ domeniul/ specializare la altă facultate/ domeniul/ specializare cu profil identic sau apropiat.

Studentul depune cerere de transfer numai dacă toate obligaţiile sale şcolare au fost îndeplinite (declarat promovat) în conformitate cu planul de învăţământ şi cu respectarea criteriilor de performanţă stabilite de fiecare facultate şi în limita locurilor alocate pentru seria respectivă. Cererea va fi însoţită de situaţia şcolară semnată şi ştampilată de secretariatul facultăţii de unde pleacă.
În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul locurilor disponibile la seria respectivă, se va ţine seama în primul rând de situaţia şcolară a solicitanţilor (ordinea de clasificare).

Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul până la 15 septembrie sau înainte cu 10 zile de începerea semestrului al doilea.
Răspunsul la cererea de transfer se va da cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului universitar sau a semestrului II.

Aprobarea transferării are următoarea succesiune şi este de competenţa:
a) Biroului Consiliului facultăţii în cazul transferării de la o secţie la alta sau de la o formă de învăţământ la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi.
b) Decanului facultăţii de unde pleacă studentul, decanului facultăţii unde urmează să se transfere studentul şi rectorului instituţiei de învăţământ în cazul transferării de la o facultate la alta în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior (Universitatea din Bucureşti).
c) Decanului facultăţii de unde pleacă studentul şi Decanului facultăţii primitoare si Rectorului instituţiei de învăţământ superior unde solicită a fi înscris şi Rectorul instituţiei de unde pleacă studentul, pentru cazurile de transfer între facultăţi de acelaşi profil sau apropiat din instituţii de învăţământ superior diferite (vezi anexa).

Dispoziţia de transfer a studentului se trimite către facultatea la care s-a transferat studentul.

Biroul Consiliului facultăţii care primeşte studentul transferat stabileşte:
a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor;
b) examenele de diferenţă şi alte obligaţii, astfel încât studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii seriei în care a fost înscris;
c) perioada de susţinere a examenelor de diferenţă.

Studentul transferat care nu îndeplineşte întocmai programul stabilit de Biroul Consiliului facultăţii şi nu reuşeşte, pe parcursul a maximum 2 semestre, să finalizeze examenele de diferenţă cu acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ, va fi exmatriculat.

Taxa de transfer este propusă de fiecare facultate şi aprobată de Senatul Universităţii.

Școlaritate

Contact

Șef Serviciu școlaritate
Cristina Dinu
Tel:+4021-307.73.13
E-mail: cristina.dinu@scolaritate.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 12:00 – 14:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Camera 11A,parter superior, Sector 5, 050107

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.