[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Formare pentru profesia didactică

fpse.unibuc.ro
Contact
Secretariat
Manuela Voicu- Secretar sefsecretariat@fpse.unibuc.ro
Tel: +4021-318.15.52
Fax: +4021-318.15.50
Website: fpse.unibuc.ro
Adresă
B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V

Universitatea din București, prin Departamentul de Formare a Profesorilor (DFP) din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, oferă programe de formare inițială și continuă a profesorilor, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Departamentul de Formare a Profesorilor (DFP) asigură o pregătire de calitate pentru profesia didactică, îmbinând tradiția cu modernitatea, punând la dispoziția studenților Universității din București, dar și absolvenților altor insituții de învățământ superior o platformă optimă de dezvoltare personală și profesională.

Cadrele didactice componente ale DFP oferă o bază teoretică și practică de reflecție, de implicare și de înțelegere a problematicii cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc și prioritățile naționale și europene.

DFP organizează cursuri de certificare – nivelul I și nivelul II atât pe parcursul studiilor de licență, cât și în regim postuniversitar. Formarea psihopedagogică, prin intermediul celor două module coerente, se realizează conform planurilor-cadru elaborate de MEN și este guvernată de atributele coerenței, continuității și profesionalismului.

Complementar, DFP derulează programe de masterat susținute prin colaborări inter-departamentale de succes, programe de masterat cu un impact major în dezvoltarea și întreținerea motivației pentru cariera didactică : coaching educațional, mentorat, educație timpurie, pedagogii alternative, artă teatrală în educație.
Astfel, după absolvirea programelor de formare psihopedagogică, cadrele didactice sunt susținute, consiliate și îndrumate spre programe de masterat gândite special pentru a contura o carieră didactică de excepție.

Programele sunt adaptate nevoilor studenților, susținând dialogul permanent, fiind, în același timp, orientate către deschiderea spre noi modalități de îndrumare a evoluției în cariera didactică.

Informații admitere 2018

Înscrierile au loc la sediul DFP, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, birou 518

 

CALENDAR
Înscrieri:  18-27 septembrie 2018
Examen de admitere:  Duminică – 30 septembrie 2018, ora 9.00, Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5

Program înscrieri: luni – joi 11:00 – 15:00 vineri 10:00 – 12:00

ACTE NECESARE:

  • certificat naștere și căsătorie (în cazul schimbării numelui) în original și copie;
  • C.I./Pașaport, în original și copie;
  • diploma de licență sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenții promoției 2017) în original și copie;
  • supliment la diplomă/foaie matricolă, în original și copie;
  • atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în original și copie;
  • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
  • certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
  • adeverință medicală care să ateste faptul că studentul /candidatul nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
  • scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;
  • folie de plastic.

Candidații declarați “ADMIS”, pentru confirmarea locului, trebuie să achite taxa de școlarizare pentru cursurile de certificare în profesia didactică – 1400 lei (monospecializare)/1600 lei (dublă specializare) în contul BCR: RO51RNCB0076010452620069 – deschis la filiala sectorului 5 – București, cu specificarea numelui cursantului, pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – modul psihopedagogic – Nivelul I.
Copia chitanței de achitare a taxei se transmite electronic la secretariat@fpse.unibuc.ro până la data de 4 octombrie 2018, cu subiectul “modul psihopedagogic postuniversitar”

Candidații care nu vor transmite în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

LA CURSURILE  DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ – NIVEL I (modul psihopedagogic)

(studenți înmatriculați în anul I, studii universitare de licență, anul univ. 2018/2019)

 

Nr. crt.


Facultatea


Sala/Locația


Data/Ora


1.     

 


Administrație și Afaceri


Sala 1,
Facultatea de Matematică, demisol


30.10.2018, ora 16:00


2.     

 


Biologie


Clădire
Grădina Botanică, Amf. Brândză


26.10. 2018, ora 16:00


3.     

 


Chimie


Amf. R1,
Facultatea de Chimie


05.11.2018, ora 8:00


4.     

 


Drept


Amf. 2,
Facultatea de Drept


24.10.2018, ora 14:00


5.     

 


Filosofie


Amf. Titu
Maiorescu, Facultatea de Filosofie


26.10.2018, ora 12:00


6.     

 


Fizică


Sala A1,
Facultatea de Fizică


25.10.2018, ora 15:00


7.     

 


Geografie


Amf. Vuia,
Facultatea de Geografie


24.10.2018, ora 12:00


8.     

 


Geologie și Geodezie


Amf. Vuia,
Facultatea de Geografie


24.10.2018, ora 12:00


9.     

 


Istorie


Amf. Pârvan,
Facultatea de Istorie


25.10.2018, ora 8:00


10. 

 


Jurnalism și
Științele Comunicării


Centrul de
management, parter


Șos.
Panduri-90, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,


24.10.2018, ora 10:00


11. 

 


Limbi și Literaturi
Străine


Amf. Maiorescu,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine


Sala 212, parter,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine


27.10.2018, ora 9:00


12. 

 


Litere


Amf. Botescu,


Amf. Odobescu


Facultatea de
Litere


31.10.2018, ora 10:00


1.11.2018, ora 8:00


2.11.2018, ora 8:00


13. 

 


Matematică


Sala 220,
Facultatea de Matematică


Sala 1, parter,
Facultatea de Matematică


26.10.2018, ora 16:00


14. 

 


Psihologie și
Științele Educației


Centrul de
management, parter


Șos.
Panduri-90, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației,


24.10. 2018, ora 10:00


15. 

 


Sociologie și
Asistență Socială


Amf..201, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială


Sociologie
-24.10.2018,
ora 8:00


Asistență
sociala
-
29.10.2018, ora 8:00,


16. 

 


Stiințe politice


Amf. P3,
Facultatea de Științe Politice


29.10.2018, ora 17:30


17. 

 


Teologie Ortodoxă


Amf.
D.Stăniloae, Facultatea de Teologie Ortodoxă


29.10.2018, ora 14:30


18. 

 


Teologie Romano Catolică
și Teologie Baptistă


Sala 1,
Facultatea de Teologie Baptistă


25.10.2018, ora 8:00


Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.