[wpdreams_ajaxsearchpro id=2]

Studii Universitare de Licență

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

Facultatea de Administrație și Afaceri
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)APIF18075
MarketingMarketingAIF180150
Științe administrativeAdministrație publicăAIF180250
Cibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAPIF18075
Facultatea de Biologie
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
BiologieBiochimieAIF180
80
BiologieBiologieAIF180120
Știința mediului Ecologie și protecția mediului AIF18060
Facultatea de Chimie
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
ChimieBiochimie tehnologică AIF18035
ChimieChimieAIF180155
ChimieChimie medicală APIF18035
ChimieChimie farmaceutică APIF18035
Știința mediului Chimia mediului AIF18075
Facultatea de Drept
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Drept DreptAIF240600
Drept DreptAID240400
Facultatea de Filosofie
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Filosofie FilosofieAIF180180
Facultatea de Fizică
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
FizicăBiofizicăAIF18050
FizicăFizicăAIF18050
FizicăFizică (în limba engleză) AIF18040
FizicăFizică informaticăAIF18050
FizicăFizică medicală AIF18050
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică AIF24050
Facultatea de Geografie
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Geografie Cartografie AIF180100
Geografie Geografia turismului AIF180200
Geografie Geografia turismului AID180100
Geografie Geografia turismului (la Călimăneşti) AIF18030
Geografie Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) AIF18050
Geografie GeografieAIF180150
Geografie Hidrologie şi meteorologieAIF18080
Geografie Planificare teritorialăAIF180100
Geografie Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
Ştiinţa mediului Geografia mediuluiAIF180120
Facultatea de Geologie și Geofizică
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
GeologieGeologieAIF18060
Inginerie geologicăGeofizicăAIF24060
Inginerie geologicăInginerie geologică AIF240120
Facultatea de Istorie
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
IstorieIstoria arteiAIF18075
IstorieIstorieAIF180250
IstorieIstorieAID18050
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europeneAIF180120
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AIF180120
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AID18075
Științe ale comunicării JurnalismAIF180130
Științe ale comunicării JurnalismAID18050
Științe ale comunicării PublicitateAIF18075
Științe ale comunicării PublicitateAPID18050
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Limbă și literatură Limba și literatura neogreacă A - Limba și literatura modernă B/Limba și literatura română B AIF18030
Limbă și literatură Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă AIF18021
Limbă și literatură Limbă și literatură modernă - Limba și literatura coreeană (B) AIF18025
Limbă și literatură Limbă și literatură modernă - Limba și literatura catalană (B) AIF18025
Limbă și literatură O limbă și literatură modernă - Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacă AIF18030
Limbă și literatură O limbă și literatură modernă (A) - O limbă și literatură modernă (B)/Limba și literatura română AIF180850
Limbă și literatură Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/Limba și literatura latină/Limba și literatura română AIF18035
Limbă și literatură Filologie clasică (Limba și literatura latină A - Limba și literatura greacă veche B) AIF18050
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AIF180270
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare AIF180180
Studii culturale Studii americane AIF18050
Studii culturale Studii iudaice AIF18025
Facultatea de Litere
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă AIF180400
Limbă și literatură Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă)/Limba și literatura latină AIF18075
Studii culturale Etnologie AIF180100
Studii culturale Studii europene AIF180120
Științe administrative Asistență managerială și administrativă AIF18075
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AIF180130
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AIFR18075
Științe ale comunicării Științe ale informării și documentării AIF18060
Facultatea de Matematică și Informatică
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
InformaticăInformaticăAIF180300
InformaticăInformaticăAID18075
MatematicăMatematicăAIF180180
MatematicăMatematică informatică AIF18075
MatematicăMatematici aplicate AIF18075
Calculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informațieiAIF240100
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
PsihologiePsihologieAIF180300
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AIF180120
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AID180125
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) AIF18050
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) AIF18050
Științe ale educației Pedagogie AIF18070
Științe ale educației Pedagogie (în limba engleză) APIF18030
Științe ale educației Psihopedagogie specială AIF18090
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Asistență socială Asistență socială AIF180300
Asistență socială Asistență socială AID18050
Sociologie AntropologieAIF180100
Sociologie Resurse umane AIF180200
Sociologie Sociologie AIF180400
Facultatea de Științe Politice
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Științe politice Studii de securitate AIF180100
Științe politice Științe politice AIF180200
Științe politice Științe politice (în limba engleză) AIF180150
Științe politice Științe politice (în limba franceză) AIF18060
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) APIF180100
Facultatea de Teologie Baptistă
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
TeologieTeologie baptistă asistență socială AIF18035
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
Arte vizuale Artă sacră AIF18060
TeologieTeologie ortodoxă asistență socială AIF18060
TeologieTeologie ortodoxă didactică AIF18060
TeologieTeologie ortodoxă pastorală AIF240230
TeologieTeologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia) APIF24050
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Domeniul de licenţăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţi
TeologieTeologie romano-catolică asistență socială AIF18050
TeologieStudii religioase APIF18050

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.